کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز آندره – 450 گرم

58,990 تومان