-2%
قیمت اصلی 19,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,600 تومان است.
-37%
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,000 تومان است.
-30%
قیمت اصلی 28,200 تومان بود.قیمت فعلی 19,700 تومان است.