-24%

چای ایرانی اصیل

چای دستی – 1000 گرم

قیمت اصلی 189,000 تومان بود.قیمت فعلی 143,000 تومان است.
-16%

چای ایرانی اصیل

چای سبز – 1000 گرم

قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 109,000 تومان است.
-15%

چای ایرانی اصیل

چای سبز – 500 گرم

قیمت اصلی 93,000 تومان بود.قیمت فعلی 79,000 تومان است.
-6%

چای ایرانی اصیل

چای سرگل – 1000 گرم

قیمت اصلی 169,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,000 تومان است.
-15%

چای ایرانی اصیل

چای سیاه سرگل – 500 گرم

قیمت اصلی 93,000 تومان بود.قیمت فعلی 79,000 تومان است.
-16%

چای ایرانی اصیل

چای سیاه شکسته – 500 گرم

قیمت اصلی 89,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.
-16%
قیمت اصلی 89,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.
-16%

چای ایرانی اصیل

چای سیاه قلم ریز – 500 گرم

قیمت اصلی 89,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.
-16%

چای ایرانی اصیل

چای سیاه ممتاز – 500 گرم

قیمت اصلی 89,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.