-8%
قیمت اصلی 397,000 تومان بود.قیمت فعلی 366,000 تومان است.
-42%
قیمت اصلی 710,000 تومان بود.قیمت فعلی 415,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 696,900 تومان بود.قیمت فعلی 661,610 تومان است.
-34%
قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,595,000 تومان است.
-38%
قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,488,000 تومان است.