-5%

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده شیر حسین – 250 گرم

قیمت اصلی 30,750 تومان بود.قیمت فعلی 29,210 تومان است.
-7%

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده کنجد دو آتشه بوشهر – 750 گرم

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 74,400 تومان است.
-10%

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

حلوا شکری شیر حسین – 450 گرم

قیمت اصلی 31,900 تومان بود.قیمت فعلی 28,710 تومان است.
-10%

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

حلوا شکری شیرحسین – 50 گرم بسته 6 عددی

قیمت اصلی 25,800 تومان بود.قیمت فعلی 23,220 تومان است.
-10%

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

حلوا کنجدی روزگار – 50 گرم بسته 6 عددی

قیمت اصلی 28,800 تومان بود.قیمت فعلی 25,920 تومان است.