-9%
قیمت اصلی 4,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,277,000 تومان است.
-11%

ابزار غیر برقی

pH سنج مدل Universal Indicator paper

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,000 تومان است.
-28%
قیمت اصلی 4,944,400 تومان بود.قیمت فعلی 3,555,500 تومان است.