-20%
قیمت اصلی 52,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,600 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 22,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,800 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 108,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500 تومان است.