-15%
قیمت اصلی 30,500 تومان بود.قیمت فعلی 25,900 تومان است.
-27%

کالاهای سوپرمارکتی

تن ماهی دریان دشت – 180 گرم

قیمت اصلی 28,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,440 تومان است.
-3%
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,500 تومان است.
-18%
قیمت اصلی 29,500 تومان بود.قیمت فعلی 24,300 تومان است.
-15%
قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,900 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 840,000 تومان بود.قیمت فعلی 758,880 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 69,900 تومان بود.قیمت فعلی 62,910 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 28,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,800 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 315,000 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 39,900 تومان بود.قیمت فعلی 38,000 تومان است.
-20%
قیمت اصلی 29,900 تومان بود.قیمت فعلی 23,850 تومان است.
-10%

کالاهای سوپرمارکتی

کنسرو ماهی تون هایلی – 180 گرم

قیمت اصلی 87,500 تومان بود.قیمت فعلی 78,750 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 315,000 تومان است.