کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC 85 طول 2 متر

29,000 تومان

صاف
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC 85 طول 2 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC 85 طول 2 متر