لنز دوربین مدل openMV3 2.8-12mm

498,000 تومان

  • کمینه فاصله کانونی: 8 تا 24 میلی متر
  • ماونت لنز: M
  • کمینه نسبت کانونی: f/1.2 تا f/2.0
  • لرزش گیر تصویر: خیر
  • مخصوص دوربین شرکت: دی‌جی‌آی
لنز دوربین مدل openMV3 2.8-12mm
لنز دوربین مدل openMV3 2.8-12mm
  • کمینه فاصله کانونی: 8 تا 24 میلی متر
  • ماونت لنز: M
  • کمینه نسبت کانونی: f/1.2 تا f/2.0
  • لرزش گیر تصویر: خیر
  • مخصوص دوربین شرکت: دی‌جی‌آی