قیف خامه زن مدل قیف رشته خشکار کد 00-18

37,000 تومان