فیله ماهی شیر ماهی خان – 500 گرم

161,000 تومان

ما طی سال ها تجربه کاری قراردادی طولانی مدت با قایق ها و لنج های منطقه جنوب، آبزیان تازه صید شده را صبح زود و قبل از طلوع آفتاب از صیادان تحویل گرفته و به سرعت توسط خودروهای مخصوص حمل آبزیان بارگیری می دهیم و با پودر یخ،با کیفیتی ایده ال نگهداری می شود.

فیله ماهی شیر ماهی خان - 500 گرم
فیله ماهی شیر ماهی خان – 500 گرم