خرما پیارم ممتاز – 250 گرم

36,000 تومان

خرمای پیارم ممتاز یک خرمای خشک با بافت نرم است که از باغات حاجی آباد هرمزگان بدست می آید . طعم لذیذ آن و گوشت نرم خرما ، چسبیدن پوست به گوشته از خواص این نوع ازخرماست . همه این خواص باعث شده تا جزو خرماهای برتر ایران و جهان شناخته شود .این محصول پس از جدا سازی خرماهای با کیفیت پایین به صورت ممتاز بسته بندی میشود . بهتر است قبل از مصرف خرما شسته شود . این نوع خرما از خرماهای مرغوب ایران است که با توجه به طعم مطبوع و خشک بودن طرفداران زیادی دارد .بهترین محل نگهداری در یخچال و ظرف درب دار است .

خرما پیارم ممتاز - 250 گرم
خرما پیارم ممتاز – 250 گرم