-10%

صیفی و سبزیجات

بلال Fresh مقدار 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 18,500 تومان بود.قیمت فعلی 16,650 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 15,620 تومان بود.قیمت فعلی 13,820 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,650 تومان است.
-5%
قیمت اصلی 8,500 تومان بود.قیمت فعلی 8,070 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 15,620 تومان بود.قیمت فعلی 13,740 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 6,500 تومان بود.قیمت فعلی 5,850 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 31,330 تومان بود.قیمت فعلی 28,660 تومان است.
-9%
قیمت اصلی 15,956 تومان بود.قیمت فعلی 14,590 تومان است.
-10%

صیفی و سبزیجات

کاهو پیچ Fresh مقدار 1 عدد

قیمت اصلی 21,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,900 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 13,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,700 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 13,500 تومان بود.قیمت فعلی 12,150 تومان است.
-5%

صیفی و سبزیجات

هویج Fresh مقدار 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 18,500 تومان بود.قیمت فعلی 17,570 تومان است.