-10%
قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.
-59%
قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 79,950 تومان است.
-50%
قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.
-19%
قیمت اصلی 484,000 تومان بود.قیمت فعلی 390,000 تومان است.