تجهیزات شبکه و ارتباطات

اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل Vento