-4%
قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 163,000 تومان است.
-69%
قیمت اصلی 599,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,690 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,700,000 تومان است.