-7%
قیمت اصلی 97,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.
-4%
قیمت اصلی 162,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.
-23%
قیمت اصلی 1,999,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,539,230 تومان است.
-16%
قیمت اصلی 1,830,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,537,200 تومان است.