-50%
قیمت اصلی 473,000 تومان بود.قیمت فعلی 238,000 تومان است.
-20%
قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 790,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 234,000 تومان است.