-2%
قیمت اصلی 64,000 تومان بود.قیمت فعلی 62,720 تومان است.
-12%
قیمت اصلی 69,480 تومان بود.قیمت فعلی 61,140 تومان است.