‎گلدان‎ ‎فیروزه کوب‎ ‎‎‎‎ ‎ ‎‎‎طرح‎ ‎مشبک و قلمزنی‎ ‎ ‎‎‎‎‎مدل 1015700025

12,000,000 تومان

  • جنس: مرمر
  • استان تولید: اصفهان
صاف
‎گلدان‎ ‎فیروزه کوب‎ ‎‎‎‎ ‎ ‎‎‎طرح‎ ‎مشبک و قلمزنی‎ ‎ ‎‎‎‎‎مدل 1015700025
‎گلدان‎ ‎فیروزه کوب‎ ‎‎‎‎ ‎ ‎‎‎طرح‎ ‎مشبک و قلمزنی‎ ‎ ‎‎‎‎‎مدل 1015700025