گوشواره زنانه مدل 01

  • نحوه بسته شدن گوشواره: سوزنی
  • نحوه اتصال: میخی