گل طبیعی سانسوريا ابلق تافکو کد 2022

384,000 تومان

  • میزان تقریبی آبیاری : یکبار در هفته
  • میزان نوردهی : نور غیر مستقیم
  • جنس گلدان : سرامیکی
  • نوع گیاه : گل‌ها و گیاهان زینتی