گلاب دو آتشه پروند – 500 گرم

43,200 تومان

لایزنگان ، بزرگترین دشت گل دیم دنیاست . گستردگی این دشت گل دیم بیش از پنج هزار هکتار است و برای رسیدن به آن باید مسیر کوهستان را طی کرد.و همین سختی راه باعث شده تا از هر گونه دستکاری انسانی به دور باشد و فقط و فقط از آب باران تغذیه کند . زمان برداشت گل از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ماه است و اهالی روستا هنگام برداشت توشه سفر بسته و چند هفته در دشت گل اتراق می کنند . این زمان اوج فعالیت مردم روستاست و این همان کاریست که بیشتر مردم این روستا طی سالیان دراز به آن مشغول بوده و هستند: کشت گل محمدی و تولید گلاب ناب از آن.

  • ارگانیک: بله