کابل پرینتر USB 2.0 مکا مدل MPC2 به طول 3 متر

48,000 تومان