کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر مدل PT-3 طول 1.5 متر

21,500 تومان

صاف
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر مدل PT-3 طول 1.5 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر مدل PT-3 طول 1.5 متر