چیپس خرما استعمران حبه ای – 500 گرم

24,750 تومان

چیپس خرما یکی از فرآورده های پر مصرف خرماست . چیپس از خرمای خشک (بدون شیره) که شسته و کاملا خشک شده بدست می آید .خرما به قسمت های کوچک تقسیم شده و درمقدار خیلی کمی شکر و آرد غلت میخورد .خرمای استعمران یا سایر در خوزستان برداشت میشود .بیشترین چپیس خرما از خرمای سایر بدست می آید .