چاقو آشپزخانه زولینگ مدل میابی کد 54488181

28,990,000 تومان