قاووت گل گاوزبان کارمانیا – 250 گرم

43,000 تومان

  • نوع شیرینی: قاووت
  • استان تولید: کرمان
قاووت گل گاوزبان کارمانیا - 250 گرم
قاووت گل گاوزبان کارمانیا – 250 گرم

43,000 تومان