خرما آلویی – 500 گرم

43,000 تومان

طعم خرمای آلویی به خرمای پیارم بسیار نزدیک بوده و طعم فوق العاده خوشمزه ای دارد، دارای رطوبت پایین است و جز دسته بندی خرماهای نیمه خشک قرار می گیرد واز خرماهای منطقه حاجی آباد در استان هرمزگان است . سایز دانه های خرمای آلویی در حدود 1.5 سانتی متر می باشد.خرمای آلویی به صورت دانه های جدا از هم موجود بوده و به خرمای خاصویی شباهت زیادی دارد اما دارای رنگ تیره تر قهوه ای و دارای شیره و رطوبت پایین تری می باشد.