برگر گوسفندی 100 درصد گوشت پمینا – 500 گرم

94,500 تومان

  • غذای منجمد: همبرگر
برگر گوسفندی 100 درصد گوشت پمینا - 500 گرم
برگر گوسفندی 100 درصد گوشت پمینا – 500 گرم

94,500 تومان