حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده دو آتشه گل خرما – 700 گرم